Valkommen

Välkommen till HÖGDALSKYRKAN


AUGUSTI
Onsdag 14/8 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe
Söndag 18/8 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger, m fl.
Kyrkkaffe
Tisdag 20/8 kl. 18.30
Bibelstudier
Vi studerar Första Samuelsboken
Onsdag 21/8 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe
Söndag 25/8 kl.11.00
Gudstjänst
Hampus Björkman. Ingela Rousu
Kyrkkaffe
Onsdag 28/8 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnens ark
Kyrkkaffe

SEPTEMBER
Söndag 1/9 kl.11.00
Samlingsgudstjänst utomhus i parken Bandängen, tillsam-
mans med Vantörs församling
Cai Berger. Helena Inghammar.
Ingela Rousu
Tisdag 3/9 kl. 18.30
Bibelstudier
Vi studerar Andra Samuelsboken
Onsdag 4/9 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe
Torsdag 5/9 kl.19.00
Körövning
Hogdalskyrkan
Vi finns i Högdalens centrum och tillhör den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan. Högdalskyrkan har funnits sedan år 1959. Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet år 2012. Vår gemensamma vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Tro
VAD TROR VI I HÖGDALSKYRKAN ? Vi tror på Gud och på Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är vårt centrum och vår grund för tron. Högdalskyrkan är en ekumenisk församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen.
Verksamhet
Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11.På onsdagar kl 18.00 är det arabisk gudstjänst med gemenskap och barnverksamhet Bibeltexter läses både på svenska och arabiska. På torsdagar kl 11.00 är det bowling- Språkcaféet har flyttat till Vantörs kyrka på onsdagar.
Kontakt
Högdalskyrkan Skebokvarnsvägen 341 124 54 Bandhagen Telefon: 08-86 39 70 För samtal eller uthyrning av lokal.
Arabiska
Isac Zekry pastor för arabisktalande. På onsdagarna kl 18 firas det gudstjänst på arabiska. Det finns alltid villiga översättare. Under gudstjänsttiden finns barnverksamhet. Efteråt är det servering.
Konst
Högdalskyrkan och dess konstnärliga utsmyckning Invigningen av Högdalskyrkan skedde 1959. Ritningarna gjordes av arkitekt Nils-Gunnar Nilsson. Byggnadsfirman Erik Wallin var huvudentreprenör. . . När man kommer in i kyrkan fångas uppmärksamheten av det försilvrade järnsmideskorset på väggen.
Bistandsprojekt
Din gåva ger särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon, samt till att bistå syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som behövs till barnens skolgång – men även med förnödenheter som medicin och mat.