Valkommen

Välkommen till HÖGDALSKYRKAN


APRIL

Söndag 8/4 kl.11.00
Gudstjänst
Christina Wåhlin,
kyrkkaffe!

Måndag 9/4 kl.11.00-12.30
Språkcafé

Tisdag 10/4 kl.13.00
Qi-gong med inledande andakt,
Katarina Aronsson-Alsbjer.
Tisdag 10/4 kl.18.30
Bibelstudier
Vi studerar Markusevangeliet

Onsdag 11/4 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Cai Berger, barnverksamhet,
kyrkkaffe!

Söndag 15/4 kl.11.00
Nattvardsgudstjänst
Cai Berger
kyrkkaffe!

Måndag 16/4 kl.11.00-12.30
Språkcafé

Tisdag 17/4 kl.13.00
Träffas och trivs,
vi rullar bandage, samtalar,
dricker kaffe och andakt.

Onsdag 18/4 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe!

Fredag 20/4 kl.10.00
Arbetsdag i kyrkan
Kom, var med och gör
vår kyrka vårfin!

Lördag 21/4 kl.10.00
Arbetsdag i kyrkan
Kom, var med och gör
vår kyrka vårfin!

Söndag 22/4 kl.11.00
Gudstjänst
Bön och offerdag för
mission i Sverige
Cai Berger
Kyrkkaffe!
Hogdalskyrkan
Vi finns i Högdalens centrum och tillhör den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan. Högdalskyrkan har funnits sedan år 1959. Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet år 2012. Vår gemensamma vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Tro
VAD TROR VI I HÖGDALSKYRKAN ? Vi tror på Gud och på Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är vårt centrum och vår grund för tron. Högdalskyrkan är en ekumenisk församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen.
Verksamhet
Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11. Vi har alltid en stund för barnen i början. Bibeltexter läses både på svenska och arabiska. Varje måndag under terminerna har vi öppet Språkcafé kl 11
Kontakt
Högdalskyrkan Skebokvarnsvägen 341 124 54 Bandhagen Telefon: 08-86 39 70 För samtal eller uthyrning av lokal.
Arabiska
Isac Zekry pastor för arabisktalande. På onsdagarna kl 18 firas det gudstjänst på arabiska. Det finns alltid villiga översättare. Under gudstjänsttiden finns barnverksamhet. Efteråt är det servering.
Konst
Högdalskyrkan och dess konstnärliga utsmyckning Invigningen av Högdalskyrkan skedde 1959. Ritningarna gjordes av arkitekt Nils-Gunnar Nilsson. Byggnadsfirman Erik Wallin var huvudentreprenör. . . När man kommer in i kyrkan fångas uppmärksamheten av det försilvrade järnsmideskorset på väggen.
Bistandsprojekt
Din gåva ger särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon, samt till att bistå syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som behövs till barnens skolgång – men även med förnödenheter som medicin och mat.