Valkommen

Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

SEPTEMBER
26 Onsdag
Kl.13.00 RPG-träff i Mikaelikyrkan
Roland Forsberg
26 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!
30 Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst
Isac Zekry. Cai Berger. Olof Dahl-Bjurwill. Kyrkkaffe!

OKTOBER
2 Tisdag
Kl. 18.30 Bibelstudier
Vi fortsätter att studerar Markusevangeliet
3 Onsdag
Kl.13.00 Qi-gong med inledande andakt
Katarina Aronsson-Alsbjer
3 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!
7 Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst
Helena Inghammar. Ingela Rousu. Kyrkkaffe!
10 Onsdag
Kl.13.00 RPG-träff i Älvsjökyrkan
10 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!
14 Söndag
Kl.16.00 Gudstjänst
Cai Berger. Isac Zekry. Simon Törnqvist.
Knytkallas efter gudstjänsten.
16 Tisdag
Kl. 18.30 Bibelstudier
17 Onsdag
Kl.13.00 TRÄFFAS och TRIVS i Högdalskyrkan
Vi rullar bandage, samtalar, dricker kaffe och lyssnar till andakt.
17 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!
21 Söndag
Kl.11.00 Nattvardsgudstjänst
Cai Berger. Simon Törnqvist. Kyrkkaffe!
24 Onsdag
Kl.13.00 RPG-träff i Högdalskyrkan
24 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!
28 Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst
Isac Zekry. Cai Berger. Kyrkkaffe!
30 Tisdag
Kl.18.30 Bibelstudier
31 Onsdag
Kl.13.00 Qi-gong med inledande andakt
Katarina Aronsson-Alsbjer
Hogdalskyrkan
Vi finns i Högdalens centrum och tillhör den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan. Högdalskyrkan har funnits sedan år 1959. Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet år 2012. Vår gemensamma vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Tro
VAD TROR VI I HÖGDALSKYRKAN ? Vi tror på Gud och på Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är vårt centrum och vår grund för tron. Högdalskyrkan är en ekumenisk församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen.
Verksamhet
Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11. Vi har alltid en stund för barnen i början. Bibeltexter läses både på svenska och arabiska. Varje måndag under terminerna har vi öppet Språkcafé kl 11
Kontakt
Högdalskyrkan Skebokvarnsvägen 341 124 54 Bandhagen Telefon: 08-86 39 70 För samtal eller uthyrning av lokal.
Arabiska
Isac Zekry pastor för arabisktalande. På onsdagarna kl 18 firas det gudstjänst på arabiska. Det finns alltid villiga översättare. Under gudstjänsttiden finns barnverksamhet. Efteråt är det servering.
Konst
Högdalskyrkan och dess konstnärliga utsmyckning Invigningen av Högdalskyrkan skedde 1959. Ritningarna gjordes av arkitekt Nils-Gunnar Nilsson. Byggnadsfirman Erik Wallin var huvudentreprenör. . . När man kommer in i kyrkan fångas uppmärksamheten av det försilvrade järnsmideskorset på väggen.
Bistandsprojekt
Din gåva ger särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon, samt till att bistå syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som behövs till barnens skolgång – men även med förnödenheter som medicin och mat.