Valkommen

Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

MARS


Söndag 18/3 kl.11.00
Gudstjänst
Bön och offerdag för pastor/diakon utbildn.
Johnny Jonsson, Bertil Hoverby,m.fl
Kyrkkaffe!

Måndag 19/3 kl.11.00-12.30
Språkcafé

Tisdag 20/3 kl.13.00
Träffas och trivs
Vi rullar bandage, samtalar, dricker
kaffe och lyssnar till andakt.

Onsdag 21/3 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe!

Söndag 25/3 kl.11.00, Palmsöndagen
Gudstjänst
Cai Berger, Ingela Rousu m.fl.
Kyrkkaffe!

Måndag 26/3 kl.11.00-12.30
Språkcafé

Tisdag 27/3 kl.13.00-14.30
Qigong

Onsdag 28/3 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe!

Torsdag 29/3 kl.18.00, Skärtorsdagen
Getsemanestund
med enkel nattvard i församlingssalen.

Fredag 30/3 kl.11.00, Långfredagen
Gudstjänst


APRIL

Söndag 1/4 kl.11.00, Påskdagen
Uppståndelse-Gudstjänst
KÖREN, Ingela Rousu
Kyrkkaffe!

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)

Tisdag 10/4 kl.13.00-14.30
Qigong

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)

Tisdag 24/4 kl.13.00-14.30
Qigong

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)

Tisdag 15/5 kl.13.00-14.30
Qigong

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)

Hogdalskyrkan
Vi finns i Högdalens centrum och tillhör den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan. Högdalskyrkan har funnits sedan år 1959. Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet år 2012. Vår gemensamma vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Tro
VAD TROR VI I HÖGDALSKYRKAN ? Vi tror på Gud och på Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är vårt centrum och vår grund för tron. Högdalskyrkan är en ekumenisk församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen.
Verksamhet
Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11. Vi har alltid en stund för barnen i början. Bibeltexter läses både på svenska och arabiska. Varje måndag under terminerna har vi öppet Språkcafé kl 11
Kontakt
Högdalskyrkan Skebokvarnsvägen 341 124 54 Bandhagen Telefon: 08-86 39 70 För samtal eller uthyrning av lokal.
Arabiska
Isac Zekry pastor för arabisktalande. På onsdagarna kl 18 firas det gudstjänst på arabiska. Det finns alltid villiga översättare. Under gudstjänsttiden finns barnverksamhet. Efteråt är det servering.
Konst
Högdalskyrkan och dess konstnärliga utsmyckning Invigningen av Högdalskyrkan skedde 1959. Ritningarna gjordes av arkitekt Nils-Gunnar Nilsson. Byggnadsfirman Erik Wallin var huvudentreprenör. . . När man kommer in i kyrkan fångas uppmärksamheten av det försilvrade järnsmideskorset på väggen.
Bistandsprojekt
Din gåva ger särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon, samt till att bistå syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som behövs till barnens skolgång – men även med förnödenheter som medicin och mat.