Valkommen

Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

JUNI

Söndag 3/6 kl.11.00
Gudstjänst
Anna Ardin
Kyrkkaffe

Tisdag 5/6 kl.13.00-15.00
Sommarcafé

Onsdag 6/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 10/6 kl.11.00
Nattvardsgudstjänst
Cai Berger
Kyrkkaffe

Tisdag 12/6 kl.13.00-15.00
Sommarcafé

Onsdag 13/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 17/6 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger
Kyrkkaffe

Söndag 17/6 kl 15
Sommarprogram på Klubbensborg
Högdalens Blå Gräs spelar
ca 16.00 Angeläget
Maud Skagerman

Tisdag 19/6 kl.13.00-15.00
Sommarcafé

Onsdag 20/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 24/6 kl.11.00
Vi hänvisar till gudstjänst i
Vantörs kyrka

Onsdag 27/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

JULI

Söndag 1/7 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Under resten av juli hänvisar vi
till gudstjänster kl.11.00 i
Vantörs kyrka och andakter
kl.10.00 i Stuvstakyrkan.

AUGUSTI

Söndag 5/8 kl. 11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Söndag 12/8 kl. 11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Söndag 19/8 kl. 11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Söndag 26/8 kl. 11.00
Gudstjänst - Samlingssöndag
Cai Berger, Ingela Rousu
Kyrkkaffe
Hogdalskyrkan
Vi finns i Högdalens centrum och tillhör den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan. Högdalskyrkan har funnits sedan år 1959. Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet år 2012. Vår gemensamma vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Tro
VAD TROR VI I HÖGDALSKYRKAN ? Vi tror på Gud och på Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är vårt centrum och vår grund för tron. Högdalskyrkan är en ekumenisk församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen.
Verksamhet
Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11. Vi har alltid en stund för barnen i början. Bibeltexter läses både på svenska och arabiska. Varje måndag under terminerna har vi öppet Språkcafé kl 11
Kontakt
Högdalskyrkan Skebokvarnsvägen 341 124 54 Bandhagen Telefon: 08-86 39 70 För samtal eller uthyrning av lokal.
Arabiska
Isac Zekry pastor för arabisktalande. På onsdagarna kl 18 firas det gudstjänst på arabiska. Det finns alltid villiga översättare. Under gudstjänsttiden finns barnverksamhet. Efteråt är det servering.
Konst
Högdalskyrkan och dess konstnärliga utsmyckning Invigningen av Högdalskyrkan skedde 1959. Ritningarna gjordes av arkitekt Nils-Gunnar Nilsson. Byggnadsfirman Erik Wallin var huvudentreprenör. . . När man kommer in i kyrkan fångas uppmärksamheten av det försilvrade järnsmideskorset på väggen.
Bistandsprojekt
Din gåva ger särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon, samt till att bistå syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som behövs till barnens skolgång – men även med förnödenheter som medicin och mat.