Varmt välkommen till Högdalskyrkan!
Vi finns i Högdalens centrum och tillhör den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan.

Högdalskyrkan har funnits sedan år 1959.

Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet år 2012. Vår gemensamma vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11. Vi har alltid en stund för barnen i början. Bibeltexter läses både på svenska och arabiska. Minst en gång i månaden har vi nattvard. Gudstjänstgemenskapen fortsätter alltid en trappa ner med kyrkkaffe. Då lär vi känna varandra lite mer och umgås i en god atmosfär.