Högdalskyrkans församling söker pastor och församlingsföreståndare på 75 – 100 %

Högdalskyrkans församling är mitt i en mycket spännande utvecklingsfas, där vårt arbete för arabisktalande kristna utgör en väsentlig del. Sedan ett antal år har vi en arabisktalande pastor som – med starkt fokus på integration och en gemensam församling – arbetar tillsammans med våra övriga anställda för att erbjuda gudstjänster på arabiska och samlingar för både svensk- och arabisktalande medlemmar och besökare.

Kyrkan ligger mitt i centrum av Högdalen i södra Stockholm – alldeles intill tunnelbanans entré och busstorget. Detta gör vårt läge i området unikt och till en utmaning när det gäller öppenhet och tillgänglighet för dem som finns i vår närhet. Som i många förortsområden sker nybyggnation i omgivningen, vilket innebär att vi ser fram emot att också kunna vara en kyrka för nyinflyttade.

Nu söker vi en pastor och församlingsföreståndare (i dagsläget med omfattning 75%), som ser vårt internationella arbete som en möjlighet, och där integration är en självklar del av arbetet. Vi har ett gott samarbete med Svenska Kyrkan (Vantörs församling) och andra kristna församlingar, och har alldeles nyligen etablerat ett råd för religionsdialog i vår närmiljö.

Vi ser gudstjänsten som en viktig mötesplats, och därför är det angeläget att vår blivande pastor värderar predikan och undervisning högt. Vi är vana vid att förkunnelsen är fast förankrad i Bibeln, och samtidigt applicerad på vår nutid.

Ytterligare en viktig uppgift är att vända oss till de barn och unga som finns i vår gemenskap, och att utveckla verksamheten så att fler känner sig hemma i våra sammanhang.

Eftersom mycket av en pastors arbete handlar om kontakter med människor är det självklart att den vi söker ska ha god social kompetens, och vara genuint intresserad av goda samtal och själavård.

Vår vision, som utarbetades för ganska många år sedan, säger att vi vill vara ett andligt centrum i södra Stockholm på kristen grund. Till stöd för detta har vi formulerat fyra satser:

  • Vi vill lyfta fram och bekräfta Jesus Kristus som herre
  • Vi vill vara en växande församling, kvalitativt och kvantitativt
  • Vi vill att alla i närsamhället ska känna till vår församling
  • Vi vill vara en del av närsamhället och påverka det

Tillsammans med vår nya pastor vill vi verka för att levandegöra vår vision, och kanske ompröva och utveckla den, så att vi ser mer och mer av utveckling och nytänk.

I det sammanhanget, och med anledning av att vi har en stark internationell prägel på vår verksamhet, är det ett plus med goda kunskaper i ny teknik och engelska.

Vår församling består av närmare 150 medlemmar, och har ökat under de senaste åren. Övriga anställda är vår arabisktalande pastor, en diakon, en församlingsassistent, en musikansvarig samt en lokalvårdare. Samtliga tjänster är deltidstjänster.

Förutom gudstjänster – söndagar och onsdagar – har vi återkommande vårt språkcafé, dit många olika nationaliteter hittar för att träna vardagssvenska, bibelstudieserier, vår kör som övar varje vecka, barnverksamhet m m. En grupp män har funnit meningsfull gemenskap i ett bowlinglag, och för daglediga finns också tisdagsträffar och ”Ben och bön” – bönepromenader.

I våra lokaler finns också en organisation, Convictus, som välkomnar framför allt människor med beroendeproblematik och erbjuder gemenskap, måltider, nya kläder och annat som bidrar till värdighet och respekt för individen. Vi ser Convictus arbete som en förlängning av vårt eget diakonala ansvar, och vår diakon lägger en del av sin arbetstid hos Convictus.

Känner du att du blir tilltalad av det du läst om vår församling och behoven vi ser framöver är du varmt välkommen att kontakta:

  • ordföranden, Anders Lundblad, a.lundblad@gmail.com, telefon 070-655 22 00. eller
  • personalansvarig Margaretha Fernqvist , telefon 0706822227 eller
  • v. ordförande Kerstin Rörby, telefon 0705450803

För mer information om församlingen se www.hogdalskyrkan.se