Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

SEPTEMBER

26 Onsdag
Kl.13.00 RPG-träff i Mikaelikyrkan
Roland Forsberg

26 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!

30 Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst
Isac Zekry. Cai Berger. Olof Dahl-Bjurwill. Kyrkkaffe!

OKTOBER

2 Tisdag
Kl. 18.30 Bibelstudier
Vi fortsätter att studerar Markusevangeliet

3 Onsdag
Kl.13.00 Qi-gong med inledande andakt
Katarina Aronsson-Alsbjer

3 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!

7 Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst
Helena Inghammar. Ingela Rousu. Kyrkkaffe!

10 Onsdag
Kl.13.00 RPG-träff i Älvsjökyrkan

10 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!

14 Söndag
Kl.16.00 Gudstjänst
Cai Berger. Isac Zekry. Simon Törnqvist.
Knytkallas efter gudstjänsten.

16 Tisdag
Kl. 18.30 Bibelstudier

17 Onsdag
Kl.13.00 TRÄFFAS och TRIVS i Högdalskyrkan
Vi rullar bandage, samtalar, dricker kaffe och lyssnar till andakt.

17 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!

21 Söndag
Kl.11.00 Nattvardsgudstjänst
Cai Berger. Simon Törnqvist. Kyrkkaffe!

24 Onsdag
Kl.13.00 RPG-träff i Högdalskyrkan

24 Onsdag
Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe!

28 Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst
Isac Zekry. Cai Berger. Kyrkkaffe!

30 Tisdag
Kl.18.30 Bibelstudier

31 Onsdag
Kl.13.00 Qi-gong med inledande andakt
Katarina Aronsson-Alsbjer