Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

MARS

Onsdag 7/3 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe!

Söndag 11/3 kl.11.00
Gudstjänst med installation av vår nya
pastor och församlingsföreståndare
Cai Berger, Jenny Dobers, Isac Zekry,
Maud Skagerman, Ingela Rousu m.fl.
Kyrkkaffe!

Måndag 12/3 kl.11.00-12.30
Språkcafé

Tisdag 13/3 kl.13.00-14.30
Qigong

Onsdag 14/3 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe!

Söndag 18/3 kl.11.00
Gudstjänst
Bön och offerdag för pastor/diakon utbildn.
Johnny Jonsson, Bertil Hoverby,m.fl
Kyrkkaffe!

Måndag 19/3 kl.11.00-12.30
Språkcafé

Tisdag 20/3 kl.13.00
Träffas och trivs
Vi rullar bandage, samtalar, dricker
kaffe och lyssnar till andakt.

Onsdag 21/3 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe!

Söndag 25/3 kl.11.00, Palmsöndagen
Gudstjänst
Cai Berger, Ingela Rousu m.fl.
Kyrkkaffe!

Måndag 26/3 kl.11.00-12.30
Språkcafé

Tisdag 27/3 kl.13.00-14.30
Qigong

Onsdag 28/3 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe!

Torsdag 29/3 kl.18.00, Skärtorsdagen
Getsemanestund
med enkel nattvard i församlingssalen.

Fredag 30/3 kl.11.00, Långfredagen
Gudstjänst


APRIL

Söndag 1/4 kl.11.00, Påskdagen
Uppståndelse-Gudstjänst
KÖREN, Ingela Rousu
Kyrkkaffe!

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)

Tisdag 10/4 kl.13.00-14.30
Qigong

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)

Tisdag 24/4 kl.13.00-14.30
Qigong

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)

Tisdag 15/5 kl.13.00-14.30
Qigong

(Vecko-aktiviteter endast planerade i BEGRÄNSAD omfattning)