Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

MAJ

Onsdag 23/5 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 27/5 kl.11.00
Gudstjänst
Isac Zeki, Cai Berger
Kyrkkaffe

Onsdag 30/5 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

JUNI

Söndag 3/6 kl.11.00
Gudstjänst
Anna Ardin
Kyrkkaffe

Tisdag 5/6 kl.13.00-15.00
Sommarcafé

Onsdag 6/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 10/6 kl.11.00
Nattvardsgudstjänst
Cai Berger
Kyrkkaffe

Tisdag 12/6 kl.13.00-15.00
Sommarcafé

Onsdag 13/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 17/6 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger
Kyrkkaffe

Söndag 17/6 kl 15
Sommarprogram på Klubbensborg
Högdalens Blå Gräs spelar

ca 16.00 Angeläget
Maud Skagerman

Tisdag 19/6 kl.13.00-15.00
Sommarcafé

Onsdag 20/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 24/6 kl.11.00
Vi hänvisar till gudstjänst i
Vantörs kyrka

Onsdag 27/6 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

JULI

Söndag 1/7 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Under resten av juli hänvisar vi
till gudstjänster kl.11.00 i
Vantörs kyrka och andakter
kl.10.00 i Stuvstakyrkan.

AUGUSTI

Söndag 5/8 kl. 11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Söndag 12/8 kl. 11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Söndag 19/8 kl. 11.00
Gudstjänst
Cai Berger

Söndag 26/8 kl. 11.00
Gudstjänst – Samlingssöndag
Cai Berger, Ingela Rousu
Kyrkkaffe