Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

SEPTEMBER

Onsdag 6/9 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Lennart Molin predikar
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 10/9 kl.10.00-15.00
Församlingsdag på GÅLÖ
Fika/Gudstjänst/lunch/gemenskap och lek
Platsen är GÅLÖ-gården,
Gemenskap, Återsamling, Lekar, Öppenhet.
Tag med egen förmiddagsfika och lunch.
Församlingen bjuder på eftermiddagskaffe.
Vi behöver veta ungefär hur många
som vill komma så vi kan ordna med samåkning.
Du som har bil, tala om hur många
platser du har lediga i bilen.
Samling på parkeringsplatsen vid kyrkan
senast kl.9.15 för samåkning till Gålö.
Anmälan till Sune Hagvils mail:
sune.hagvil@gmail.com
eller
telefon 0708-711460
VARMT VÄLKOMNA! Högdalskyrkan

Onsdag 13/9 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 17/9 kl.11.00
Gudstjänst
Predikan Anna Axerup präst i Vantörs
församling, Maud Skagerman,
Ingela Rousu
Kyrkkaffe

Tisdag 19/9 kl.13.00
Träffas och trivs
Vi rullar bandage till Kongo,
andakt och kaffe

Onsdag 20/9 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 24/9 kl.11.00
Gudstjänst
Lennart Molin, Anders Lundblad,
Toufik el Sein
Kyrkkaffe

Onsdag 27/9 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

OKTOBER

Söndag 1/10 kl.11.00
Gudstjänst
Lennart Molin, Bertil Hoverby,
Ingela Rousu,
Carolin Hagvil sjunger
Kyrkkaffe

Tisdag 3/10 kl.13.00
Tisdagsträffen-RPG
”Hon var min farmor”
Rachel Norborg Jerkeby berättar,
Servering

Onsdag 4/10 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 8/10 kl.18.00
Gudstjänst
Predikan Mats Backholm,
Sune Hagvil,
Carolina Öhrn Lindström
sjunger och spelar

Söndag 15/10 kl.11.00
Gudstjänst med nattvard
på svenska och arabiska
Isac Zekry, Maud Skagerman,
Ingela Rousu
Kyrkkaffe

Tisdag 17/10 kl.13.00
Träffas och trivs
Vi rullar bandage till Kongo,
andakt och kaffe

Söndag 22/10 kl.11.00
Gudstjänst
Predikant ej klart, Maud Skagerman,
Simon Törnqvist.
Kyrkkaffe

Onsdag 25/10 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 29/10 kl.11.00
Gudstjänst
Lennart Molin, Gunnar Davidsson,
Högdalens Blå Gräs spelar och sjunger
Kyrkkaffe

NOVEMBER

Onsdag 1/11 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 5/11 kl.18.00
Gudstjänst med
”Pastoratskyrkorna”
”Ljus och ton i Allhelgonastid”
KÖREN Ingela Rousu, Maud Skagerman m.fl.

Tisdag 7/11 kl.13.00
Tisdagsträff-RPG
”Fåglar” Diakon Monica Ahlberg
berättar, servering

Onsdag 8/11 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 12/11 kl.11.00
Gudstjänst med nattvard
på svenska och arabiska
Lennart Molin, Lars Andermo m.fl.
Kyrkkaffe

Onsdag 15/11 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 19/11 kl.11.00
Gudstjänst
Ivani Ahlberg, Sune Hagvil m.fl.
Kyrkkaffe

Tisdag 21/11 kl.13.00
Träffas och trivs
Vi rullar bandage till Kongo,
andakt och kaffe

Onsdag 22/11 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 26/11 kl.11
Gudstjänst
Lennart Molin, Kerstin Rörby,
Ingela Rousu
Kyrkkaffe

Onsdag 29/11 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
barnverksamhet, kyrkkaffe

DECEMBER

Söndag 3/12 kl.11.00
1:a Adventsgudtjänst
KÖREN, Ingela Rousu, Lennart Molin,
Cina Sylwander, Maud Skagerman m.fl.
Kyrkkaffe

Tisdag 5/12 kl.13.00
Tisdagsträffen-RPG
”Dikter och folkmusik”
Ingemar och Katarina Aronsson Alsbjer.
JUL-LOTTERI
servering

Onsdag 6/12 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 10/12 kl.11.00
Gudstjänst med nattvard
Lennart Molin, Annika Hultman Löfvendahl,
Ingela Rousu
Kyrkkaffe

Onsdag 13/12 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet, kyrkkaffe

Söndag 17/12 kl.18.00
Gudstjänst – Julsångskväll
KÖREN, Ingela Rousu, Maud Skagerman m.fl.

s-00000_1703_l_e-kyrkan_attitude_vit-bg_278x60