Välkommen till HÖGDALSKYRKAN

MAJ

Onsdag 17/5 RPG-resa Vendel och Österby bruk. Mer info kommer 

Onsdag 17/5 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet och servering

Söndag 21/5 kl 18.00
Vårsångskväll Kören med Ingela Rousu, Maud Skagerman
Kyrkkaffe

Tisdag 23/5 kl 18.30

Bibelstudier ”På väg”. Pheabe Gabrial och Jing Wang

Onsdag 24/5 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering 

Torsdag-söndag 25-28/5

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS I VÅRGÅRDA

Torsdag 25/5 kl. 09.00

i Hagsätra kyrka
Kristi himmelsfärdsdag. Ekumenisk gudstjänst

Maud Skagerman, Anna Axerup

Kyrkkaffe

Söndag 28/5 kl 11
Andakt Hans Gunnarsson, Jing Wang
Kyrkkaffe

Tisdag 30/5 kl 13.00

Ben och bön. Andakt i församlingssalen och promenad.

Onsdag 31/5 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

JUNI

Pingstdagen Söndag 4/6 kl 11
Gudstjänst med nattvard på svenska och arabiska
Isac Schokri, Maud Skagerman

Onsdag 7/6 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnverksamhet och servering

Söndag 11/6 kl 11
Gudstjänst
Predikan Johnny Jonsson, Ingela Rousu
Kyrkkaffe

Söndag 11/6 kl 15
Sommarprogram på Klubbensborg
Högdalens Blå Gräs, Maud Skagerman 

Tisdag 13/6 kl 13-15
Sommarcafé

Onsdag 14/6 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

Söndag 18/6 kl 11
Sommarandakt

Maud Skagerman, Jing Wang

Tisdag 20/6 kl 13-15
Sommarcafé

Onsdag 21/6 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

Söndag 25/6 kl 11
Vi hänvisar till Vantörs kyrka

Tisdag 27/6 kl 13-15
Sommarcafé

Onsdag 28/6 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

JULI

Söndag 2/7 kl 11
Sommarandakt

Maud Skagerman Kyrkkaffe

Tisdag 4/7 kl 13-15
Sommarcafé

Onsdag 5/7 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

Söndag 9/7 kl 11
Sommarandakt

Maud Skagerman Kyrkkaffe

SOMMARUPPEHÅLL 10/7 – 13/8

Sista gudstjänsten på arabiska 5/7.
Första gudstjänsten på arabiska 9/8.

AUGUSTI

Onsdag 9/8 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

Söndag 13/8 kl 11
Sommarandakt

Isac Zekry med flera

Tisdag 15/8 kl 13-15
Sommarcafé

Onsdag 16/8 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

Söndag 20/8 kl 11
Sommarandakt

Maud Skagerman 

Tisdag 22/8 kl 13-15
Sommarcafé

Onsdag 23/8 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering  

 Söndag 27/8 kl 11
Gudstjänst Egon Onerup

Kyrkkaffe 

Tisdag 29/8 kl 13-15
Sommarcafé

Onsdag 30/8 kl 18.00
Gudstjänst på arabiska  

Barnverksamhet och servering

SEPTEMBER

Söndag 3/9 kl 11
Gudstjänst

Isac Schokri, Maud Skagerman

Kyrkkaffe