Högdalskyrkan och dess konstnärliga utsmyckning

Invigningen av Högdalskyrkan skedde 1959. Ritningarna gjordes av arkitekt Nils-Gunnar Nilsson. Byggnadsfirman Erik Wallin var huvudentreprenör. Bygget omfattade förutom kyrka också delar av affärscentrum. Bl.a.med lokaler för apotek, bokhandel, guldsmedsaffär och leksaksaffär . (2014) Kyrkan är byggd i nivå med intilliggande affärshusen. Kraftiga betongväggar avskärmar ljuden från gatutrafik. Entrén är vänd mot den s.k. centrumplattan med tunnelbanestation.
När man kommer in i kyrkan fångas uppmärksamheten av det försilvrade järnsmideskorset på väggen.

.container3 {
float: left;
margin: 1px;
padding: 10px;
max-width: 380px;
max-height: 800px;
border: 1px solid grey;
}
Korset ( 100 kg försilvrat järnkors) har kommit till genom ett samarbete mellan arkitekten Göran Månsson och konstnären Lars Abrahamsson. De fem centrumringarna i sina kalkliknande former kan tolkas som Kristi fem sår.Korset har också blivit en symbol för Högdalskyrkans församling De har utgått från den iriska förebilden i det berömda Lindisfarneevangeliet från början av 700-talet, en handskrift av evangeliet som förvaras i British Library, London. Man anser att både text och bilder har utförts av biskop Eadfrith av Lindisfarne, som var ett religiöst och kulturellt centrum i Storbritannien.

Predikstols-klädet med sina fem bröd och två fiskar, illustrerar Jesus bespisningsunder och är utfört av textilkonstnärinnan Astrid Nyström.
.container4 {
float: left;
margin: 1px;
padding: 10px;
max-width: 380px;
max-height: 800px;
border: 1px solid grey;
}


I entrén finns en stor målning av Lena Angel-Carlsson med temat ”Du omsluter mig på alla sidor”
Ljusbäraren är formgiven av Ingemar Hultman och konstruerad av Bengt Fernqvist
I lilla salen finns en målning med temat ”Golgata”av f.d. pastorn Larz Lindquist

.container5 {
float: left;
margin: 1px;
padding: 10px;
max-width: 380px;
max-height: 800px;
border: 1px solid grey;
}


Dopfunten i ek med dopskål utförd av glaskonstnärinnan Ann Wärf, har liksom predikstolen och nattvardbordet ritats av arkitekten Ingemar Hultman