Församlingsaktivitet

Församlingsaktivitet

Inställda samlingar

Med anledning av pågående pandemi med det nya Coronaviruset, Covid-19 Högdalen 2020-03-19 Nu är det viktigt med medmänsklig omtanke och den bör vara extra stor om dem som ingår i olika riskgrupper; exempelvis äldre personer och multisjuka. Tänk gärna efter vilka i din omgivning som skulle bli glada över ett telefonsamtal! Högdalskyrkans verksamheter kommer att vara begränsade under våren och tillsvidare håller vi endast öppet söndagsgudstjänster, men utan kyrkkaffe eller nattvard under denna tid. Vi vidtar de åtgärder vi kan…