Information

Information

Högdalskyrkans årsmöte 22 jan kl.16.00

Högdalskyrkans årsmöte Lördagen den 22 feb.2020 kl. 16.00 har Högdalskyrkans församling sitt ordinarie årsmöte då val sker till olika tjänster i kyrkan. Som en demokratisk process har alla medlemmar möjlighet  att innan  föreslå lämpliga kandidater till olika tjänster i församlingens arbete. Önskemål och förslag ställs till valberedningen genom sammankallande Bertil Hoverby OLYMPUS DIGITAL CAMERA