Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Samlingar kring klimatet startar onsdagen den 22 jan 18.00 i Mikaelikyrkan

Vi startar onsdagen den 22 januari, 18.00 Nätverket Grön kyrka Mikaelikyrkan, Grön kyrka, inbjuder i samarbete med Bilda till fem samlingar kring klimatet. Vi startar onsdagen den 22 januari, 18.00 – 19.45 Vem berörs inte av klimatkrisen? Vår församling anordnade den 5 oktober ett seminarium ”Grön kyrka?”. Grön kyrka är ett miljö- och klimatoriente¬rat initiativ, som Equmeniakyrkan ta¬git. Det är ett nätverk av samverkande församlingar, flera i vår närhet. Mika¬elikyrkans församling är ansluten till nätverket. Nätverket stöder vårt deltagande i…