Inställda samlingar

Inställda samlingar

Med anledning av pågående pandemi med det nya Coronaviruset, Covid-19

Högdalen 2020-03-19

Nu är det viktigt med medmänsklig omtanke och den bör vara extra stor om dem som ingår i olika riskgrupper; exempelvis äldre personer och multisjuka. Tänk gärna efter vilka i din omgivning som skulle bli glada över ett telefonsamtal!

Högdalskyrkans verksamheter kommer att vara begränsade under våren och tillsvidare håller vi endast öppet söndagsgudstjänster, men utan kyrkkaffe eller nattvard under denna tid.

Vi vidtar de åtgärder vi kan för att minska risken för smittspridning:

– Kom bara om du är helt frisk

– Tvätta händerna när du kommer till kyrkan

– Håll lite extra avstånd till varandra och hälsa på annat sätt än att ta i hand under denna tid

Övriga verksamheter är inställda tillsvidare eftersom de riktar sig till, har deltagare som tillhör eller vars deltagare träffar personer som tillhör olika riskgrupper som är känsliga för smitta. Församlingens pastorer går givetvis att kontakta via telefon under denna tid.

Högdalskyrkans församlingsledning följer dagligen samhällsutvecklingen. De råd och regler som Folkhälsomyndigheten, Riksdag och Regering ger till landet och just vår region ser vi till att följa i vår verksamhet.

För Högdalskyrkan:

Cai Berger Kerstin Rörby och Margaretha Fernqvist

Församlingsföreståndare Församlingens ordförandeteam