Välkommen till oss

Välkommen till oss

Varmt välkommen till Högdalskyrkan!
Vi finns i Högdalens centrum och tillhör Equmeniakyrkan som är en sammanslagning av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet.

Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11. Vi har alltid en stund för barnen i början. Bibeltexter läses både på svenska och arabiska. Minst en gång i månaden har vi nattvard. Gudstjänstgemenskapen fortsätter alltid en trappa ner med kyrkkaffe. Då lär vi känna varandra lite mer och umgås i en god atmosfär.