Högdalskyrkans historia

Högdalskyrkans historia

Invigningen av Högdalskyrkan skedde 1959. Ritningarna gjordes av arkitekt Nils-Gunnar Nilsson. Byggnadsfirman Erik Wallin var huvudentreprenör.

Bygget omfattade förutom kyrka också delar av affärscentrum. Bl.a.med lokaler för apotek, bokhandel, guldsmedsaffär och leksaksaffär . (2014) Kyrkan är byggd i nivå med intilliggande affärshusen. Kraftiga betongväggar avskärmar ljuden från gatutrafik. Entrén är vänd mot den s.k. centrumplattan med tunnelbanestation.