Verksamheter

Verksamheter

Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11. Vi har alltid en stund för barnen i början.

På onsdagarna kl 18 firas det gudstjänst på arabiska. Det finns alltid villiga översättare. Under gudstjänsttiden finns barnverksamhet. Efteråt är det servering.

Högdalskyrkans kör övar på torsdagar .  Vi vill gärna bli fler.

För bokningar av våra lokaler, kontakta Gunnar Davidsson 070-240 74 59

Bowling-träffar

Är du intresserad av bowling?