Biståndsprojekt

Biståndsprojekt

På den här sidan vill vi berätta vad Högdalskyrkans biståndsprojekt handlar om.

Under 5 år har Högdalskyrkan haft ett skolprojektet i Ecuador.

Från och med 2017 övergår vi till att stötta ett nytt skolprojekt i Libanon, för att flyktingbarn från Syrien skall kunna fortsätta sin skolgång.

I Equmeniakyrkans insamling Tänd ett ljus – Syrien får vi tillsammans möjlighet att dela med oss för att bistå våra medmänniskor i Syrien och Libanon.

Din gåva ger särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon, samt till att bistå syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som behövs till barnens skolgång – men även med förnödenheter som medicin och mat.

Equmeniakyrkan samarbetar med Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon. Många av kyrkans församlingar är hårt drabbade av inbördeskriget och genom en gåva till Tänd ett ljus – Syrien kan vi bistå dem i arbetet för återuppbyggnad och en varaktig fred. Och ge våra medmänniskor nytt hopp om framtiden.


Vill du ge en gåva? 90-konto: 90 03 28-6 Swish: 1239003286
(Ange projektkoden som meddelande LIB 46210)

INSAMLING OCH BUDGET Totalkostnad för en elev under ett läsår är 11 500 kr. Då ingår allt från lokaler, lärarlöner, försäkringar, skolskjuts, måltider, skolmaterial m m. Equmeniakyrkan har som mål att bidra till att minst 200 barn får denna möjlighet att gå i skolan under en treårsperiod. Vill du och din församling vara med? • Ta upp en kollekt till en lärarlön = 7500 kr/mån • Hyra för skollokaler och uppvärmning = 1800 kr/mån • Försäkringar = 900 kr/mån • Utrustning för undervisning = 600 kr/mån • Läromedel för en elev under ett läsår = 400 kr/månad • Skollunch för en elev/dag = 200 kr/mån • Skolskjuts för en elev/dag = 100 kr/mån.