JUNI

Onsdag 4/6 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe

Fredag 7/6 kl.17.00
Jesus All Stars Club
Avslutningsfest för terminen

Söndag 9/6 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger. Anton Carlvik
Kyrkkaffe

Onsdag 12/6 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe

Söndag 16/6 kl.11.00
Nattvardsgudstjänst
Isac Zekry. Cai Berger. Anita Strandell
Arabiskspråkig kör
Kyrkkaffe

Söndag 23/6 kl.11.00
Vi samlyser gudstjänsten med
Vantörs kyrka

Söndag 30/6 kl.11.00
Besök din lokala kyrka eller pröva:
-Den virtuella sommarkyrkan-

JULI

Under juli har vi sommarstängt
och uppmuntrar dig att besöka en
kyrka nära där du är, Den virtuella
sommarkyrkan eller ligga i solen
och läsa din Bibel. Det går också
utmärkt!

AUGUSTI

Söndag 4/8 kl.11.00
Sommargudstjänst i undervåningen
Cai Berger. Annika Hultman

Onsdag 7/8 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe

Söndag 11/8 kl.11.00
Sommargudstjänst i undervåningen
Cai Berger, m fl.

Onsdag 14/8 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe

Söndag 18/8 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger, m fl.
Kyrkkaffe

Tisdag 20/8 kl. 18.30
Bibelstudier
Vi studerar Första Samuelsboken

Onsdag 21/8 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe

Söndag 25/8 kl.11.00
Gudstjänst
Hampus Björkman. Ingela Rousu
Kyrkkaffe

Onsdag 28/8 kl.18.00
Gudstjänst på arabiska
Barnens ark
Kyrkkaffe

SEPTEMBER

Söndag 1/9 kl.11.00
Samlingsgudstjänst tillsam-
mans med Vantörs församling
Cai Berger. Helena Inghammar.
Ingela Rousu

Tisdag 3/9 kl. 18.30
Bibelstudier
Vi studerar Andra Samuelsboken

Onsdag 4/9 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Barnens ark
Kyrkkaffe